Ідеологія
Що робити і як?

Що робити і як?

 

Україна в небезпеці. Існуючі політики та урядовці, які вже неодноразово побували у владі, постійно демонструють свою некомпетентність та неспроможність або небажання ефективно керувати державою.

Україна потребує кардинального оновлення і, в першу чергу, оновлення влади.

Чекати далі нічого і ні від кого. Прийшов час змінювати систему. Прийшов час діяти!

Нижче викладені тези, усвідомлення та реалізація яких призведе до кардинальної зміни України на краще.

 

 1. Першопричиною всіх проблем в Україні є якість людей при владі та в політиці.

  Незалежно від віку переважна більшість сьогоднішніх можновладців та публічних політиків довели свою суспільну шкідливість та неспроможність. Їхні моральні та професійні якості свідчать про те, що вони недостойні влади та дискредитують політику як таку, основною метою якої є щире служіння людям.
 2. Результатом володарювання в Україні недостойних влади людей є жахливий стан життя переважної більшості населення, занепад в економіці та в усіх інших сферах життєдіяльності суспільства.
 3. Першочерговим завданням суспільства є докорінна зміна персонального складу політиків та державних управлінців.

  Корупція, недбалість, неефективність, байдужість, крадіжки з бюджету тощо – все це тільки наслідки проблеми. Головною ж причиною всіх цих негараздів є саме недостойні люди при владі. Не можна позбутися наслідків, не позбувшись причини.

  Не змінивши людей, які зараз при владі, неможливо змінити порочну систему і відповідно ситуацію в країні на краще. Але проста механічна заміна одних неякісних людей на інших неякісних нічого не змінить.

  Єдиний вихід – це створення ефективного механізму пошуку, виховання (навчання), перевірки та приведення до влади якісно нових людей: чесних та компетентних, які будуть щиро служити суспільству. Тільки такі люди достойні влади і тілки такі люди зможуть вирішувати супільні проблеми покращуючи якість життя кожного громадянина.
 4. Якісно нові люди повинні будуть так змінити державну систему, щоб відповідна якість людей при владі та в політиці зберігалася зі зміною поколінь.

  Така система повинна обов'язково включати механізми суспільного контролю та відкликання можновладців будь-якого рівня.
 5. Основною метою якісно нових людей у владі повинна стати побудова демократичної правової справедливої, при цьому вільної, відкритої та ефективної (конкурентоздатної) країни, політично та економічно незалежної і від Брюсселю, і від Москви, і від Вашингтону, і від будь-кого іншого.
 6. Дієвим механізмом побудови такої країни є державна влада. Тільки маючи реальну владу можна системно впливати на стан справ у масштабах країни – робити Україну не трошки, а значно кращою.

  Влада сама по собі не є метою, а є необхідним механізмом та інструментом досягнення вищої мети – побудови справедливої та процвітаючої України. Процвітання країни вимірюється, в першу чергу, рівнем життя переважної більшості її громадян.
 7. Необхідно сконцентрувати зусилля та ресурси на отриманні влади законним шляхом. Будь-яка інша діяльність є на даний момент менш ефективною.
 8. Законний шлях отримання влади – участь у виборах. Для участі у виборах потрібна політична партія, якісно нова ідеологічна та ефективно діюча політична партія.

  Не політичний блок, не «фан-клуб» лідера, не клуб за бізнес- інтересами, а саме справжня політична партія, побудована знизу доверху, яка б прозоро фінансувалася з членських внесків, добровільних пожертв членів, прихильників та соціальних інвесторів*, а лідерська група якої на всіх рівнях складалася б з чесних, патріотичних, професійних, успішних та авторитетних людей, готових присвятити своє життя щирому служінню Україні та українському народу.

  * - соціальні інвестори – це заможні люди та бізнес, які жертвують матеріальні та інші ресурси на політичну діяльність без будь-яких індивідуальних зобов’язань з боку політичної сили, а виключно з мотивів ідейної прихильності та довіри.
 9. Така партія вже створена – Мерітократична партія України (МПУ).
 10. Мерітократична партія України ґрунтується на право центристській політичнії ідеології – соціо-лібералізмі, тобто розумного балансу – балансу між індивідуальною свободою та інтересами суспільства, балансу між вільним ринком та соціальною справедливістю, а також на основі принципів мерітократії, прозорості, суворого дотримання закону і порядку з невідворотністю покарання, а також принципів відділення влади від бізнесу та державного управління від політики.
 11. Основними пріоритетами партії є: 1) відновлення ЗАКОННОСТІ і ПОРЯДКУ, 2) стрімкий РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ та 3) загальнонаціональна САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ в самоврядні громади.

  Законність і порядок є першою необхідною умовою існування та розвитку будь-якого успішного цивілізованого суспільства та країни. Без виконання законів та дотримання порядку неможливо робити взагалі нічого. Коли міліція, прокуратура та суди не виконують свою конституційну функцію, а порушників та злочинців не карають, розмови про економічний розвиток та підвищення добробуту є пустопорожніми балачками.

  За умови відновлення закону і порядку не менш важливим пріоритетом є стрімкий розвиток економіки, яка повинна дати людям роботу за гідну винагороду, а державі – податки для реалізації стратегічного та масштабного плану розвитку країни. Людям спочатку треба дати можливість заробити на гідне життя та створити стабільну систему формування бюджету. Без сильної економіки будь-які реформи в інших сферах, в тому числі в соціальній, приречені на провал. Країна не може весь час жити в борг, попадаючи ще в глибшу боргову залежність від Заходу. Економіка має бути переважно інноваційною та виробничою, а не  спекулятивною та сировинною, що виснажує природні ресурси і завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу.

  Організація населення у самоврядні громади сприятиме відновленню духу солідаризму, єдності та взаємодопомоги між людьми, покращить порядок на територіях організованних громад та підвищить ефективність діяльності місцевої влади шляхом громадського контролю та впливу. Діяльність громад стане джерелом появи нових громадських та політичних лідерів.
 12. Головним завданням Мерітократичної партії України є приведення до влади ДОСТОЙНИХ влади людей, які одночасно відповідають трьом основним критеріям: честь, компетентність, щире служіння людям.

  Маючи владу, люди з такими якостями навіть за існуючої політичної системи та законодавства зможуть значно покращити ситуацію в країні, годі й казати що вони зможуть зробити з кращим законодавством, яке вони будуть розробляти та ухвалювати.
 13. Кадрове оновлення влади може бути здійснено тільки за умови застосування принципу люстрації шляхом ретельного, прозорого та публічного розгляду кожної кандидатури.
 14. Процес відбору ДОСТОЙНИХ влади людей, так само як і контроль за їхньою політичною та державною діяльністю, повинен здійснюватися максимально ПРОЗОРО, відкрито та публічно.

  Члени партії та інші особи, які будуть претендувати на владні посади чи перебувати на таких посадах, повинні будуть добровільно і регулярно оприлюднювати інформацію про себе більше, ніж того формально вимагає чинне законодавство.
 15. Влада достойних зветься МЕРІТОКРАТІЄЮ. Мерітократія повинна стати основним принципом побудови суспільства і влади.

  Мерітократія   - влада достойних або достойновладдя від лат. meritus — достойний та грец. κρατοςвлада – це така система суспільних відносин, в якій особа оцінюється та отримує визнання виключно за особисті досягнення, а на владні посади обираються та призначаються виключно чесні та найкомпетентніші люди, незалежно від їхньої партійної належності, статі,  етнічного чи соціального походження, релігійних переконань чи матеріального стану.

  Це система, в якій постійно відбувається селекція чесних, талановитих та здібних особистостей, і яких система просуває наверх по соціальних та політичних сходах відповідно до їхніх особистих досягнень та моральних якостей, тобто ефективно діє система соціальних ліфтів.

  Головним критерієм кар’єрного зростання людини в цій системі є виключно особисті якості, здібності та досягнення, а не її етнічне походження, соціальний стан, стать, родинні та інші зв’язки, наявність грошей або відомість (популярність) як поп-зірки чи спортсмена.

  Основними ознаками мерітократії є справедливість, честь, моральність, рівність перед законом, рівність стартових можливостей, особливо рівність можливостей для отримання якісної освіти та збереження здоров’я, права і свободи людини та інші демократичні цінності.

  За мерітократії країною керують чесні, здібні, компетентні, працьовиті, досвідчені та відповідальні люди, а не «актори», неуки, шахраї та злочинці, яких обрали шляхом введення в оману, маніпулювання, підкупу, залякування та інформаційного тероризування людей.

  Практична реалізація, тобто суворе дотримання принципу мерітократії в діяльності МПУ, яскраво та позитивно виокремлює її від інших партій.
 16. МПУ впроваджує наступний ефективний, прозорий та публічний механізм пошуку, об’єктивної оцінки та ретельної перевірки достойних влади людей:

  Пошук
  здійснюється через соціальні мережі, ЗМІ, за рекомендаціями, як окремих громадян, так і професійних спільнт чи об’єднаннь громадян, а також з власної ініціативи, реагуючи на ідеї та діяльність партії.

  Оцінка відбувається на відповідність основним трьом критеріям: честь, компетентність, служіння. Людина повинна відповідати всім трьом критеріям одночасно. Факти з розгорнутої особистої біографії (досягнення та вчинки) стануть одним з основних показників відповідності особи цим критеріям, а результати опитування людей, які знають особу давно і добре, стануть ще одним важливим фактором оцінки.

  Перевірка відібраних кандидатів буде здійснюватися шляхом залучення кандидатів до політичної діяльності. Результати діяльності кожної особи будуть також публікуватися на сайті партії.

  Балотуватися на виборах та пропонуватися для призначення на керівні посади державної служби будуть особи, які пройшли цю систему відбору.
 17. Головною перешкодою на шляху до якісного оновлення влади є тотальна недовіра, байдужість, бездіяльність, поверховість суджень та зневіра в краще майбутнє.  Ми повинні повернути людям віру в свої сили та світле майбутнє України, стимулювати людей до глибшого пізнання, розуміння та аналізу суспільних процесів, своїм власним прикладом надихнути людей на активні дії та щирі прояви турботи та взаємодопомоги.
 18. На першому етапі (етапі становлення), основними соціальними замовниками якісно нової влади, тобто нашими помічниками та прихильниками, стануть: 1) чесний та конкурентоздатний великий, середній та малий бізнес зі своїми співробітниками, 2) молодь, 3) інтелігенція (інтелектуали) та 4) кваліфіковані спеціалісти та представники вільних професій. Більшість цих людей вже найближчим часом будуть спроможні осягнути та побачити якісну новизну та потенціал наших ідей, якісно нових лідерів та якісно нової партії, якою є МПУ. А таких людей в Україні понад 5 мільйонів.
 19. У подальшому необхідно розгорнути широку роз’яснювальну роботу серед населення щодо ідей, принципів та програми діяльності МПУ, але без використання прямої реклами.

  Також треба всіляко сприяти та допомагати людям самоорганізовуватися в громади, а також активно і системно брати участь у місцевому самоврядуванні.
 20. На другому етапі, приблизно через 3-5 років, коли буде проведено масову роз’яснювальну роботу та партія вже буде впливовою силою, яка здатна досягати практичних результатів у національних масштабах, прихильниками партії стане переважна більшість населення, тобто люди, які відчують на собі позитивну діяльність МПУ.
 21. Протягом 5-7 років МПУ приведе до влади на всіх рівнях достатню кількість достойних влади людей, які будуть мати достатньо влади для забезпечення законності і порядку, швидкого розвитку економіки та проведення необхідних реформ в усіх сферах, особливо в системі оподаткування, судочинстві, державному управлінні, освіті, культурі, охороні здоров’я та сфері соціального забезпечення. Через 5-7 років почнеться новий історичний період нашої країни – стрімке піднесення України.
 22. Чекати більше нічого і не від кого. Треба діяти. Мерітократична партія України активно готується до виборів у Верховну Раду України восени цього року. Наша ціль - набрати 5% голосів і привести до влади достойних влади людей. Це надзвичайно складне, але цілком реальне завдання. Проте, воно вимагає максимальної концентрації зусиль та ресурсів.
 23. Саме тому МПУ вже зараз оголошує передвиборчу мобілізацію – інтелектуальну, кадрову та фінансову. Приєднуйтесь! Разом ми зможемо!