Партія
Принципи побудови партії

Основна мета партії: Побудова процвітаючої України та створення можливостей для безпечного та гідного життя кожного громадянина шляхом побудови нового суспільства заснованого на ідеях мерітократії.

Основне завдання партії: Отримання достатньо владних повноважень (отримання державної влади) для досягнення основної мети, тобто знайти, об’єднати та привести до влади загальнонаціональну команду справді достойних влади людей.

Влада, яка здатна ефективно керувати країною на благо всього її народу, повинна складатися тільки з достойних влади людей, які одночасно відповідають 3-м базовим критеріям:

1. Честь: людина чесна та порядна.

2. Компетентність: людина досягла професіоналізму та успіхів власним розумом та здібностями.

3. Служіння: людина готова та може щиро та ефективно служити народу та своїй країні.

Влада достойних зветься  МЕРІТОКРАТІЄЮ (від лат. meritus - достойний та грец. κρατος влада). Саме тому, назва нашої партії - Мерітократична партія України. Скорочено – МПУ. Ми розуміємо, що слово мерітократія – поки що незнайоме та складне для сприйняття. Проте ми впевнені, що на етапі становлення партії назва повинна бути саме такою. Чому?

По-перше, така назва відповідає нашій ідеології та основним принципам.

По-друге, така незвична назва викликає цікавість і спонукає людину до отримання додаткової інформації про партію та її ідеологію.

По-третє, така назва на першому етапі розвитку партії буде відігравати роль кадрового фільтру. Приєднуватися переважно будуть тільки ті люди, які хочуть зрозуміти і осмислити нашу ідеологію і принципи. Саме такі люди потрібні на першому етапі, тому що саме вони стануть лідерами та активістами партії, які будуть здатні організовувати діяльність партії та працювати з прихильниками та виборцями.


ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПАРТІЇ

1. Мерітократія: призначення на керівні та адміністративні посади в партії, формування виборчих списків, номінування на державні посади відбувається відкрито та виключно на підставі особистих досягнень, здібностей, знань, досвіду та особистої ефективності особи на відповідний момент, історичні заслуги перед партією враховуються, але не є визначальними.

Механізми реалізації принципу мерітократії в партії:

 • Партія просуває у владу достойних влади людей есних, компетентних та готових щиро служити суспільству), незалежно від їхньої партійної належності, тобто не тільки членів МПУ.
 • Будь-яка посада в партії обіймається особою доти, доки не має кращого кандидата на цю посаду. При появі кращої, тобто більш ефективної та компетентної кандидатури керівник будь-якого рівня має за власною ініціативою скласти свої повноваження.
 • Кар’єра в партії будується знизу доверху: кожний член партії, якій претендує на зайняття керівної посади будь-якого рівня, має, як правило, пройти усі нижчі щаблі партійної роботи та ієрархії, починаючи з діяльності активіста на рівні первинної партійної організації.

 2. Демократизм:

 •  Особиста участь: всі члени партії мають можливість особисто брати участь у виконанні основного завдання партії та досягнення основної мети, обирати та бути обраними на керівні посади в партії та висуватися на вибори відповідно до принципу мерітократії.
 • Плюралізм думок: вітається конструктивна критика та аргументована внутрішньопартійна дискусія щодо будь-кого питання, проте дискусія не повинна виходити за рамки партії.

 3. Демократичний централізм:

 •  Виборність керівників всіх рівнів за принципом "з низу до верху": лідери первинних партійних осередків обираються членами відповідного осередку, лідер певної території обирається лідерами первинних осередків або лідерами менших територій, які входять до більшої адміністративно-територіальної одиниці.
 • Періодична звітність всіх органів перед своїми організаціями та вищестоящими органами.
 • Сувора дисципліна та підпорядкування меншості більшості.
 • Безумовна обов’язковість рішень вищих органів для нижчих.

 4. Прозорість: всі процеси в партії відбуваються прозоро та відкрито для всіх членів партії.


Основні ознаки партії


 1. Кадрова: усі члени партії регулярно сплачують членські внески та беруть активну участь у діяльності партії, а не просто перебувають у її лавах.

 2. Дієва: члени партії та партійні організації постійно проводять діяльність, спрямовану на виконання функцій та завдань партії.

 3. Структурована: члени партії організовані у чітку систему партійних організацій, які очолюють лідери, обрані членами цих організацій; налагоджена ефективна комунікація між членами партії та керівниками усіх рівнів.

 4. Розгалужена: у переважній більшості населених пунктів України створено дієві партійні організації.

 5. Незалежна: партія має диверсифіковану систему фінансування та не є фінансово залежною від будь-яких бізнес-структур чи осіб.

 6. Дисциплінована: партія завжди виступає єдиною згуртованою командою, з єдиною позицією; за будь-яких обставин усі члени партії є лояльними та відданими партії, суворо дотримуються положень її програмно-ідеологічних документів, а також сумлінно виконують рішення керівних органів партії.

 7. Професійна: партія має ефективний апарат професійних  партійних працівників (функціонерів) та спеціалістів, які працюють в партії на постійній основі.


Основні функції партії


 1. Ідеологічна: розробка, пропагування та роз'яснення партійної ідеології та програми широким верствам населення.
 2. Політична: напрацювання позицій, пропозицій, заяв та звернень з важливих для суспільства питань,  а також участь у втіленні цих пропозицій в життя. 
 3. Управлінська: участь представників партії та партійних фракцій в діяльності виборних органів державної та місцевої влади.
 4. Кадрова: відбір, навчання та перевірка кадрів для політичної та державної діяльності всіх рівнів, а також здійснення контролю за їх діяльністю на посадах та відкликання в разі порушень чи неефективного виконання своїх обов’язків.
 5. Виборча: організація ефективних виборчих кампанії з метою приведення до влади всіх рівнів якомога більше своїх представників.