Мерітократія
Що таке Мерітократія?

 

МЕРІТОКРАТІЯ - МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА МАЙБУТНЬОГО

 

                         meritokratia

Мерітократія * - це така система суспільних відносин, в якій людина оцінюється та отримує визнання виключно за особисті досягнення, а на владні посади обираються та призначаються виключно чесні та найкомпетентніші люди, незалежно від їхньої партійної належності, статків, зв'язків, релігійних переконань, етнічного чи соціального походження.

За мерітократії країною керують чесні, здібні, компетентні, працьовиті, досвідчені та відповідальні люди, а не «актори», неуки, шахраї та злочинці, яких обирають шляхом введення в оману, підкупу, залякування та інформаційного тероризування людей.


Мерітократія - це ...

 • максимальна свобода особи без шкоди для інших
 • відповідальні громадяни
 • влада достойних: честь, компетентність, служіння
 • відсутність корупції
 • оцінка особи за здібностями та досягненнями
 • рівність пред законом
 • рівні стартові можливості для всіх
 • вільне підприємництво
 • прозорість суспільних відносин
 • продуктивна праця
 • гідне життя для кожного
 • низькі податки
 • справедливе суспільне визнання та винагорода особи
 • справедлива суспільна конкуренція
 • культ здоров'я, знань, іновацій та традицій
 • чисте довкілля

Мерітократичне суспільство - це справедливе суспільство рівних можливостей та гідного життя для всіх, побудоване на принципі - від кожного по здібностях, кожному по заслугам, а нужденним по потребах (не плутати з соціалістичним приципом - від кожного по здібностям, кожному по труду - труд може бути не ефективним, та з комуністичним - кожному по потребам - потреби у всіх різні).


Від кожного по здібностях значить, що кожен громадянин є вільним у виборі свого шляху, але повинен бути максимально ефективним та корисним суспільству, займаючись діяльністю, яка забезпечує матеріально, розкриває потенціал людини та приносить задоволення і радість.

Кожному по заслугах значить, що кожен громадянин повинен займати в суспільстві статус та отримувати справедливу винагороду чи прибуток відповідно до особистої ефективності, досягнень та внеску і розвиток суспільства.

Нужденним по потребах значить, що суспільство турбується про співгромадян, які в силу різних причин мають особливі потреби (діти, молодь, інваліди, сироти, багатодітні родини, одинокі матері, пенсіонери, ветерани та інші), допомагає їм або забезпечує їхні потреби на рівні гідного людини життя.

_________________________________

* Мерітократія - влада достойних або достойновладдя від лат. meritus - достойний та грец. κρατος - влада.

 

Якщо ви підтримуєте мерітократію, розкажіть про це своїм друзям, родичам та колегам.


Більше про мерітократію можна дізнатись тут.