Партія
Про Мерітократичну партію України

Мерітократична Україна

Мерітократична Україна - це країна рівних можливостей та гідного життя для всіх, побудована на принципі - від кожного по здібностях, кожному по заслугах, а нужденним по потребах.

 • Від кожного по здібностях значить, що кожен громадянин є вільним у виборі свого шляху,   але повинен бути максимально ефективним та корисним суспільству, займаючись діяльністю, яка розкриває потенціал людини та приносить задоволення і радість.
 • Кожному по заслугах значить, що кожен громадянин повинен займати в суспільстві статус та отримувати справедливу винагороду (прибутки) відповідно до  реальних заслуг та внеску в розвиток суспільства.
 • Нужденним по потребах значить, що суспільство турбується про співгромадян, які в силу різних причин мають особливі потреби (діти, молодь, інваліди, сироти, багатодітні родини, одинокі матері, пенсіонери, ветерани та інші), забезпечує їхні потреби на рівні гідного життя.

Мерітократична Україна - це країна, в якій:

У суспільстві:

 • виконується принцип - від кожного по здібностях, кожному по заслугах, а нужденним по потребах, а також забезпечено рівні стартові можливості та умови для гідного життя кожному
 • людей оцінюють за їхніми реальними здібностями та досягненнями, а не за партійною належністю, національністю, розміром гаманця, «тусовочною» популярністю, впливовістю батьків чи інших покровителі
 • життя та здоров'я людини є одними з найбільших цінностей суспільства, культивується  здоровий  спосіб  життя  та  забезпечена  всебічна  (фізична, психічна, екологічна, інформаційна та інша) безпека людини, лікування є доступним для всіх та якісним. Система охорони здоров'я чітко орієнтована на зниження смертності, захворюваності та підвищення тривалості активного життя
 • заборонено продаж та використання генетично модифікованих організмів (ГМО) та хімічних харчових домішок. Покладено край хижацькій експлуатації, забрудненню навколишнього середовища та хаотичній забудові природоохоронних зон
 • панує закон і порядок, діє ефективна та справедлива система захисту прав громадян, а громадяни усвідомлюють та суворо дотримуються своїх громадянських обов'язків
 • панує культ знань, усі діти, незалежно від достатку батьків, мають рівні можливості для отримання безкоштовної якісної освіти та фізичного виховання, а найздібніші навчаються за рахунок держави в кращих університетах України та світу. В освітній процес повернено важливе значення особистості вчителя і викладача. Не політики, а вчителі творять майбутнє держави, за що отримують гідну винагороду
 • створені сприятливі умови для народження та виховання дітей, пропагуються традиційні сімейні цінності
 • діє справедлива податкова система: малозабезпечені звільнені від податків, знижені податки для середнього класу, збільшені податки для багатих
 • заборонена  пропаганда  насильства,  споживацького  способу  життя, вживання шкідливих речовин (алкоголю, тютюну, наркотиків, шкідливої їжі тощо)
 • громадяни ставляться з повагою один до одного, допомагають один одному та, коли треба, діють разом заради спільного блага

У владі:

 •  влада щиро служить людям та робить все можливе для покращення рівня життя всіх громадян
 • на демократичних виборах люди обирають кращих з кращих, а не менше зло
 • влада  відділена  та  незалежна  від  бізнесу,  а  державне  управління  -  від політики
 • заборонена пряма політична реклама та інші способи психологічної маніпуліяції свідомістю людей
 • скасовано депутатські пільги, значно обмежено депутатську недоторканість, зменшено кількість депутатів Верховної Ради до 300
 • на керівні державні посади призначають виключно за відкритим і публічним конкурсом за критеріями честі, компетентності, щирого служіння людям, відповідність яким продемонстрована попередньою діяльністю особи
 • на 50% зменшена кількість чиновників, міністерств, комітетів та інших державних інституцій, значно зменшена кількість міліції та інших контролюючих та каральних органів
 • влада є підзвітною громадянам, а її діяльність є прозорою, публічною та узгодженою
 • запроваджена ефективна система запобігання корупції та зловживань, політики та чиновники   обов'язково щорічно декларують свої доходи, витрати і майно, створені відкриті державні реєстри (кадастри) власності - земля, нерухомість, транспортні засоби
 • ефективно діє принцип рівності перед законом та невідворотності покарання за злочини, здійснюється справедливе правосуддя та своєчасне виконання судових рішень

В економіці:

 • діють ринкові відносини, однак бізнес-інтереси узгоджені з інтересами суспільства, поважається та ефективно захищається приватна власність
 • створені сприятливі умови для вільного підприємництва: податки значно знижені, запроваджена спрощена податкова звітність, зменшена кількість перевірок, надаються державні пільгові кредити для виробництва
 • створюються нові робочі місця шляхом розвитку національного виробництва, будівництва транспортної (швидкі дороги, залізниці, цивільна авіація), комунікаційної та іншої інфраструктури, а також доступного житла
 • активно розвивається виробництво та експорт високотехнологічної наукоємної продукції та послуг, залучаються стратегічні іноземні інвестиції
 • розробляються та широко застосовуються енергоефективні технології, відбувається поступовий перехід на відновлювані джерела енергії (біопаливо, сонце, вітер, течії тощо)
 • розвивається органічне та дрібнотоварне сільське господарство, дрібна переробна промисловість та народно-кооперативна система збору, переробки та збуту с/г продукції, в т.ч. на експорт
 • державні підприємства працюють ефективно та прозоро, поповнюють державний бюджет значними коштами. Створюються нові потужні державні підприємства у стратегічних галузях - енергетика, транспорт, зв'язок, космос, машинобудування
 • надра, с/г земля, ліси та водойми є власністю всього народу тва використовуються справедливо, максимально ефективно та бережливо, економіка розвивається в гармонії з природою, не завдаючи їй шкоди